Jak stworzyć obraz olejny?

Jak stworzyć obraz olejny?

Aby obraz olejny zachował przez długie lata odpowiednią trwałość, należy przygotować odpowiednie podobrazie. Podobrazie prawidłowo wykonane przyczynia się do trwałości obrazu. Wielu współczesnych artystów korzysta z gotowych, już zagruntowanych podobrazi, ktore można nabyć w specjalistycznych sklepach malarskich. Wielu jednak woli tę czynność wykonać samodzielnie aby sprostały ich wymogom.
Obrazy olejne muszą składać się z kilku warstw, do których należą:

-podkład (podobrazie)
-klej
-zaprawa(grunt)
-szkic
-warstwy farby
-werniks

Co może być podobraziem?

Podobraziem może być deska, pilśń, tektura. Zdecydownanie najczęściej jednak malarze używają płótna lnianego. Zaprawy pod malowidło mogą być różne:

  • absorbujące (chłonne),

  • półchłonne – gdy farba olejna matowieje na wskutek pochłaniania spoiwa przez tę zaprawę

  • tłuste – gdy farba zachowuje połysk. Zależnie od pracy, którą się wykonuje, można dostosować do niej kolor zaprawy.
    Maluje się pędzlami, przeważnie szczeciniakami a czasem z włosia – okrągłymi, płaskimi o różnej wielkości, szpachelkami i innymi narzędziami.


Płótno malarskie

Do celów malarskich najbardziej przydatne jest płótno o tzw. splotach płóciennych, czyli wykonane z nitek które posiadają jednakową grubość. Wątek w takim płótnie przeplata się jednostronnie na przemian z osnową. W malarstwie nie można używać płótna o różnych niciach. P łótno o różnych niciach z czasem ulega nierównomiernemu kurczeniu się lub wydłużeniu pod wpływem wilgotnego otoczenia, co powoduje szybkie pękanie powłok obrazu. Polecane jest natomiast płótno nie mające apretury.

Blejtram (krosno)

Krosno z klinami służy do napinania płótna malarskiego. Krosno zwykle składa się z czterech listewek, a przy większych formatach posiada też listwy poprzeczne. Listewki te zaopatrzone są przy obu końcach w głębokie wcięcia i miejsca na ruchome kliny. Wcięcia regulować muszą naprężeniami płótna przez wbijanie klinów, jeśli taka potrzeba zachodzi. Listwy krosna muszą być tak wyprofilowane, żebyy płótno dotykało do nich jedynie na bocznej krawędzi.
Listwy krosien zbija się w sposób bardzo dokładny, sprawdzając przy tym konieczny między nimi kąt prosty.
Niezwykle ważne jest równe napięcie na całej powierzchni płótna. Płótno o formacie większym ok. 4 cm dookoła obrazu, prowizorycznie przybija się kilkoma gwoździkami do krosien. Najlepiej gwoździe przybić po środku i na brzegach listew. Następnie po bokach w równych odstępach, począwszy od środka, na przeciwległych listwach przybija się płótno gwoździkami tapicerskimi. Do równomiernego napięcia płótna na krosnach mogą być również przydatne specjalne obcęgi.

Zaprawa

To kolejny ważny element w malarstwie olejnym. Zaprawa służy do pokrywania powierzchni pod malowidło. Płótno przed nałożeniem zaprawy należy wcześniej pokryć klejem stolarskim. Ma on na celu naprężyć płótno w odpowiedni sposób i zabezpieczenie go przed wsiąkaniem zaprawy w materiał.
Płótno pokrywa się zwykle dwiema cienkimi warstwami zaprawy. Na drewnie i innych sztywnych materiałach możemy nałożyć znacznie więcej warstw. Po wyschnięciu pierwszej warstwy powleka się po raz drugi i podobnie po raz trzeci następną warstwą. Rozprowadzanie zaprawy powinno odbywać się cienko pasami w kratkę, tak aby osiągnąć największą równomierność pokrycia płótna lub deski. Płótno i deski powinny schnąć w pozycji leżącej lub lekko pochylonej. Aby wysychanie zaprawy przebiegało równomiernie i szybko, najlepiej pod krosna podłożyć drewniane klocki.
Zaprawy najlepiej nabyć już gotowe, dostępne w odpowiednich sklepach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.