Kredyty hipoteczne Zakopane

W większości krajów Europy Zachodniej (z wyjątkiem Danii, Holandii i Niemiec) o zmiennym oprocentowaniu są bardziej powszechne, w przeciwieństwie do kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu powszechnych w Stanach Zjednoczonych. Znaczna część Europy ma wskaźniki własności domów porównywalne ze Stanami Zjednoczonymi, ale ogólne wskaźniki niewypłacalności są niższe w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Finansowanie kredytów hipotecznych w mniejszym stopniu zależy od sekurytyzacji hipotek, a bardziej od formalnych gwarancji rządowych zabezpieczonych obligacjami zabezpieczonymi i depozytami, z wyjątkiem Danii i Niemiec, w których papiery wartościowe zabezpieczone aktywamisą również powszechne. Kary przedpłaty są nadal powszechne, podczas gdy Stany Zjednoczone odradzają ich stosowanie. W przeciwieństwie do większości Stanów Zjednoczonych pożyczki hipoteczne zwykle nie są zadłużeniem nieodwracalnym.

W Unii Europejskiej wolumen rynku listów zastawnych (niespłacone obligacje zabezpieczone) wyniósł około 2 bln EUR na koniec 2007 r., a Niemcy, Dania, Hiszpania i Francja miały zaległe kwoty powyżej 200 000 mln EUR. Papiery wartościowe podobne do Pfandbriefa zostały wprowadzone w ponad 25 krajach europejskich – a w ostatnich latach także w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza Europą – z których każdy ma swoje własne unikalne prawo i regulacje.

28 lipca 2008 r. Sekretarz skarbu USA Henry Paulson ogłosił, że wraz z czterema dużymi bankami w USA, Skarb Państwa będzie próbował uruchomić rynek tych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w celu zapewnienia alternatywnej formy papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

10 października 2008 r. Artykuł redakcyjny The Wall Street Journal George’a Sorosa promował duński model rynku hipotecznego.

Czy zatem kredyty hipoteczne w Polsce są takie same jak w Europie? Tak i nie. Jeśli będziemy w Zielonej Górze, to kredyty, będą w przybliżonych warunkach jak w Niemczech. Natomiast, jeśli będziemy w Zakopanem, to bliżej będzie nam do ogólnego Europejskiego systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.